Kontakt 

 
 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn


NIP: 581-16-85-282
REGON: 170723318
KRS: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS - 0000030563
Kapitał Zakładowy: 20 882 500,00
tel. +48/55 279 58 28
tel. +48/55 278 23 73
fax. +48/55 279 58 28 wew. 22
zuok@wp.pl 
Liczba odwiedzin : 1357
Podmiot udostępniający informację : Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Pukarowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Pukarowski
Czas wytworzenia: 2017-09-26 10:32:26
Czas publikacji: 2017-09-26 10:32:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak