Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów:

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia z użytku gospodarczego,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane, remontowe,
 • zużyte opony samochodów osobowych i dostawczych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • złom, metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady zielone i biodegradowalne,
 • papier i tektura,
 • szkło opakowaniowe i okienne (nie zmieszane),
 • zużyte oleje silnikowe.
 • popioły
pszok - wjazd
Ogólne zasady korzystania z  "PSZOK"
 • punkt przyjmuje odpady pochodzące od mieszkańców wyłącznie z terenu miasta Kwidzyna
 • godziny otwarcia punktu od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 14:00
 • dostarczone, posegregowane odpady, zgodnie z wykazem, przyjmowane są od mieszkańców nieodpłatnie  (punkt nie przyjmuje odpadów zmieszanych)
 • dostarczający odpady winien zgłosić się do pracownika "PSZOK" i stosować się do jego poleceń.
 • na terenie "PSZOK" obowiązuje zakaz używania otwartego ognia (zakaz palenia)
 • na terenie "PSZOK" obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, dozwolona prędkość - 10 km/h.
 • informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
  +48 55 261 22 02 ; +48 55 279 58 28
 

Liczba odwiedzin : 92
Podmiot udostępniający informację : Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Pukarowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Weryk
Czas wytworzenia: 2017-09-28 08:13:24
Czas publikacji: 2017-09-28 08:13:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak